11. ZASEDANJE NEGOTINSKOG PARLAMENTA

Na sednici Skupštine opštine Negotin koja je održana danas 38 odbornika je usvojilo Odluku o pristupanju izrade Plana javnog zdravlja opštine Negotin koji predstavlja planski dokument koji definiše ciljeve i mere za unapređenje kvaliteta javnog zdravlja stanovništva na teritoriji opštine Negotin, a koji se usvaja za period od 2023. do 2028. godine. Planom javnog zdravlja definiše ciljeve, mere i aktivnosti kojim će se unaprediti javno zdravlje u lokalnoj zajednici u oblastima fizičkog, mentalnog i socijalnog zdravlja stanovništva, promocije zdravlja i prevencije bolesti, životne sredine i zdravlja stanovništva, radne okoline i zdravlja stanovništva, organizacije i funkcionisanja zdravstvenog sistema i postupanja u kriznim i vanrednim situacijama. U cilju izrade Plana javnog zdravlja formiraće se Radna grupu za izradu Plana javnog zdravlja opštine Negotin koju će činiti relevantni predstavnici i predstavnice javnog, privatnog i civilnog sektora.

Odbornici su usvojili i Odluku o utvrđivanju cene usluge u okviru taksi tarife po kojoj mora da se obavlja taksi prevoz na teritoriji opštine Negotin kao i rešenja o davanju saglasnosti na Prvu izmenu programa poslovanja za 2022.godinu JKP „Badnjevo“ Negotin, sa finansijskim planom kao i Prvu izmenu programa ovog preduzeća korišćenja i raspoređivanja sredstava subvencija za ovu godinu. Subvencije u iznsou od 52,5 miliona dinara odnose se na nabavku ogrevno materijala za grejnu 2022/23 godinu i formiranje Službe ZOO higijene koja će brinuti o psima lutalicama.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.