RASPISAN KONKURS ZA PRIJAVU PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI SE BAVE PROIZVODNJOM I UGRADNJOM SOLARNIH PANELA

Opština Negotin juče je raspisala Javni konkurs radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenja termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote. Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Programom i Pravilnikom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenja termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote. Krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Negotin. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Negotin putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote, po Javnom pozivu Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti JP 1/22 i ovim Javnom konkursom. Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše nabavku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja konkursa.

Opširnije na linku: http://negotin.rs/ads-odluka-o-raspisivanju-javnog-konkursa-za-ucesce-privrednih-subjekata-u-sprovodjenju-mera-energetske-sanacije-porodicnih-kuca-i-stanova-na-teritoriji-opstine-negotin-putem-ugradnje-solarnih-panela-661.htm

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.