USVOJEN BUDŽET ZA 2023. GODINU

Odbornici Skupštine opštine Negotin na jučerašnjoj sednici usvojili su budžet za 2023.godinu. Prihodi budžeta za narednu, uvećani su u odnosu na ovu godinu za 3,2 procenta.

Foto: Opština Negotin

Planirani ukupni prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta opštine Negotin za 2023. godinu po svim izvorima finansiranja iznose 1.396.076.000 dinara. Projekcija ukupnih prihoda i primanja i ukupnih rashoda i izdataka iz budžetskih sredstava iznose 1.174.922.000 dinara, dok su sopstveni i drugi prihodi i primanja, kao i rashodi i izdaci, projektovani na iznos od 221.154.000 dinara. U okviru predloženog iznosa prihoda i primanja budžeta za 2023. godinu izvorni prihodi planirani su u obimu od 33,10 %, odnosno u iznosu od 388.957.000 dinara. Najveći prihod u strukturi izvornih prihoda čini porez na imovinu čije se ostvarenje u 2023. godini očekuje u iznosu od 248.000.000 dinara, zatim prihodi od komunalnih taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru u iznosu od 40.000.000 dinara, komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila u iznosu od 23.557.000 dinara, naknada za uređivanje građevinskog zemljišta u iznosu od 10.000.000 dinara, posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine u iznosu od 11.000.000 dinara, dok su ostali prihodi projektovani u nešto manjim iznosima. Ustupljeni prihodi u ukupnim prihodima učestvuju sa 44,85 % ili 527.013.000 dinara. U strukturi ustupljenih prihoda najveći prihod očekuje se od prihoda po osnovu poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 461.068.000 dinara, porez na prenos apsolutnih prava po rešenju Poreske uprave u iznosu od 25.000.000 dinara, porez na kapitalne transakcije, nasleđe i poklon i akcije na ime i udele u iznosu od 17.395.000 dinara, sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 9.000.000 dinara, naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta 200.000 dinara i ostali.

Foto: Opština Negotin

U planu rashoda za sledeću godinu istaknuto je da će u okviru naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta-pozicija koja se odnosi na finansiranje materinskog dodatka za nezaposlene majke kao i jednokratna pomoć porodiljama o odnosu na 2022. godinu iduće godine biti uvećana za 2,5 miliona dinara, sa 8 na 10,5 miliona dinara, za dotacije nevladinim organizacijama- udruženjima izdvojeno je 11 u odnosu na ovogodišnjih 9.48 miliona dinara,transferi ostalim nivoima vlasti-odnosi na finansiranje dnevnih usluga u zajednici preko Doma za decu i omladinu Stanko Paunović, odvojeno je 2.500.000 (2022. – 2.150.000), naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta-finansiranje usluga ličnog pratioca odnosno podrška osobama sa invaliditetom 1.000.000 dinara, dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje-mere aktivne politike zapošnjavanja, stručna praksa za mlade- 1.000.000 (2022- 800.000), podrška ekonomskom razvoju i promociji preduzetništva, subvencije privrednicima i preduzetnicima preko Nacionalne službe za zapošljavanje- 2.100.000 u odnosu na 1.200.000 dinara u 2022. godini, podrška za sprovođenje poljoprivredne politike-podrška vinarima, poljoprivrednicima, podrška stočarstvu za osemenjavanje- 22 miliona u odnosu na 17.5 miliona, dotacije nevladinim organizacijama-udruženjima voćara, vinogradara, poljoprivrednika – 3.500.000 , funkcionisanje mesnih zajednica-za hitne intervencije, održavanje i sanacija atarskih puteva, kupovina opreme 34.270.000, rekonstrukciju i sanaciju puteva, asvaltiranje, tamponiranje po gradu 62 miliona dinara, čišćenje grada – 29.000.000, čišćenje snega- 10.000.000, subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-subvencija JKP za kupovinu kanti u cinju održavanja čistoće ma javnim površinama -2.000.000, nastavak izgradnje fekalne kanalizacije po gradu – 9.500.000 (4.000.000), čišćenje deponija- 6.000.000, nabavka klupa JKP – 1.000.000, nastavak izgradnje vodovodne mreže – 9.500.000, podrška lokalnim sportskim organizacijama i udruženjima – 43.500.000, subvencije privatnim preduzećima-podrška medijima 10.500.000, za verske objekte – 10.300.000 dinata i drugo. Transferna sredstva za 2023. godinu iz budžeta Republike Srbije su ostala na istom nivou kao prethodnih godina i očekivani transfer za 2023. godinu koji je utvrđen za Opštinu Negotin iznosi 250.069.595 dinara.

Izvor: Opština Negotin

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *