RASPISAN KONKURS ZA NABAVKU KOTLOVA I PEĆI I ZAMENU LOŽIŠTA NA DRVNU BIOMASU

Opština Negotin je raspisala Javni konkurs za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora. Projekat smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora podrazumeva nabavku energetski efikasnih kotlova i peći na drvnu biomasu za stanove i porodične kuće ili zamenu postojećeg ložišta energetski i ekološki efikasnijim ložištem.

Sredstva podsticaja dodeljuju se građanima u najvišem iznosu do 50% od vrednosti kotla ili peći sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, pri čemu maksimalni iznos odobrenih sredstava po pojedinačnoj prijavi ne može da iznosi više od 160.000 dinara. Korisnik sredstava podsticaja će sam snositi troškove koji budu veći od maksimalnog iznosa odobrenih sredstava po pojedinačnoj prijavi. Prihvatljivi ukupni troškovi sa PDV-om odnose se isključivo na nabavku ložnih uređaja na drvnu biomasu (pelet, sečka, briket) bez troškova ugradnje, nabavke ostale opreme i radova.

Pravo učešća imaju građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Negotin koji stanuju u porodičnim kućama i stanovima i ispunjavaju sledeće uslove:

– da je podnosilac prijave vlasnik ili suvlasnik porodične kuće ili stana za koji nabavlja ložište

– da poseduju jedan od dokaza da je objekat izgrađen u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata, odnosno da je izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekata ili akt nadležnog organa da objekat ispunjava uslove za ozakonjenje.

 

Prijavljivanje traje do 14. jula.

 

Bliže informacije na linku: https://www.negotin.rs/ads-javni-konkurs-za-sufinansiranje-mera-smanjenja-zagadjenja-vazduha-poreklom-iz-individualnih-izvora-u-2022.godini-na-teritoriji-opstine-negotin-646.htm

 

Izvor: negotin.rs

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *