MINISTASTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINI DODELILO JE OPŠTINI KLADOVO 4.000.000 DINARA ZA REALIZACIJU PROJEKTA OČUVANjA I ZAŠTITE ZEMLjIŠTA KAO PRIRODNOG RESURSA

Opština Kladovo je, na javnom konkursu Ministarstva zaštite životne sredine raspisanog dana 7. maja 2021. godine aplicirala za dodelu sredstava jedinicama loklanim samoupravama i gradskim opštinama za sufinansiranje realizacije projekta očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini u cilju sprečavanja ili otklanjanja štetnih promena u zemljištu koje mogu nastati u kao posledica erozionih procesa, klizišta, odrona, krčenja šuma, udesa i sl. definisanih zakonom o zaštiti zemljišta i primeni mera u cilju očuvanja, sanacije i remedijacije zemljišta.

Za realizaciju projekta, Ministarstvo zaštite životne sredine dodelilo je opštini Kladovo 4.000.000,00 dinara, a projekat obuhvata intervencije u cilju očuvanja i zaštite zemljišta kroz aktivnosti sanacije i rekultivacije divlje deponije u selu Rtkovo. Time će se trajno ukloniti značajan izvor zagađenja u naselju. Rekultivisani prostor se zatim uređuje u dečji park, čime dobija funkcionalnu vrednost, oplemenjuje životni prostor i unapređuje turistički potencijal naselja, menjajući navike stanovnika direktnim uticajem na kvalitet života.

Opština Kladovo namerava da uredi 51 lokaciju identifikovanih divljih deponija i smetilišta, sa osnovnom premisom da su zdrave sredine preduslov za dobro zdravlje ljudi.

Jedan od glavnih prioriteta lokalne samouprave je obezbeđenje uslova za zdrav i bezbedan život stanovnika opštine, što se ogleda kroz programsko planiranje budžeta za poslove sanitarnog obezbeđenja, komunalnog opremanja, izgradnje komunalne infrastrukture i intenzivnu saradnju sa lokalnim javnim preduzećima (JP „Komunalac“ i JP „Jedinstvo“) i savetima mesnih zajednica, koji iskazuju svoje potrebe za radove na sanaciji divljih deponija i njihovoj rekultivaciji. Na teritoriji opštine ravnomerno su organizovani poslovi koje pokrivaju lokalna javna komunalna preduzeća, sa neophodnom mehanizacijom, opremom i ljudstvom.
Sanacijom divlje deponije u Rtkovu, rekultivisani prostor će dugoročno biti u funkciji rekreativnih, turističkih i obrazovnih delatnosti, odnosno dostupan na korišćenje đacima iz lokalne osnovne škole – između ostalog i za nastavu na otvorenom, kao i žiteljima Rtkova i turistima.

Istovremeno, to će biti i pilot-projekat za uređenje ostalih divljih deponija i primer dobre prakse stanovnicima ostalih naselja opštine Kladovo, kroz stvaranje zdravih navika i poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništa, za buduće projekte sanacije i rekultivacije divljih deponija na teritoriji opštine. Održivost će biti zasnovana na redovnom odvoženju otpada iz nabavljenih kontejnera od strane JP „Komunalac“ i redovnih akcija čišćenja, održavanja mobilijara i opreme, zalivanja zelenih površina od strane stanovnika naselja (saveta mesne zajednice, učenika osnovne škole i volontera). Protiverozijskim radovima će se znatno redukovati mogućnost pojave klizišta i njome izazvane degradacije zemljišta i oštećenja obližnjih objekata.

 

 

Izvor: kladovo.org.rs

Foto: kladovo.org.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.