ODRŽANA 113. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

Na danas održanoj sednici Opštinskog veća kojom je predsedavao Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin, razmatrano je i usvojeno 13 predloga odluka, rešenja i zaključaka iz domena rada veća.
Utvrđen je predlog Izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Negotin za period januar-jun 2021. godine. Ukupno planirani prihodi i primanja budžeta opštine Negotin za 2021. godinu, utvrđeni Odlukom o budžetu opštine Negotin za 2021. godinu iznose 1.156.706.000 dinara. Ukupni prihodi i primanja konsolidovanog računa opštine Negotin, odnosno svih indirektnih i direktnih korisnika budžetskih sredstava, po svim izvorima finansiranja, dati kroz Odluku o budžetu opštine Negotin za 2021. godinu, iznose 1.455.974.000 dinara. Sa 30.06.2021. godine, prihodi budžeta ostvareni su u ukupnom iznosu od 525.389.000 dinara, ostali prihodi indirektnih korisnika ostvareni preko njihovih računa 4.220.000 dinara, što ukupno iznosi 529.609.000 dinara. Višak prihoda iz 2020. godine i neutrošena sredstva iz ranijih godina Odlukom o budžetu za 2021. godinu iznose 79.557.000 dinara. Ostvarenje ukupnih prihoda iznosi 38,48% od godišnjeg plana. Rashodi i izdaci budžeta opštine Negotin za period januar-jun 2021. godine iznose 411.051.000 dinara, odnosno 28,23% planom utvrđenih ukupnih sredstava, od čega je izvršenje iz tekućih budžetskih sredstava 392.362.000 dinara ili 33,92% a izvršenje iz ostalih izvora (transferna sredstva, donacije, sopstveni prihodi i višak prihoda) 18.689.000 dinara.
Većnici su danas usvojili predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju Regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor za 2020.godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Badnjevo“ kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja sa finansijskim planom ovog preduzeća za 2021.godinu. Usvojen je i predlog Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju predloga projekta Javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju sistema daljinskog grejanja, uz ugovorenu isporuku toplotne energije iz drvne biomase i prirodnog gasa u opštini Negotin kao i predlog Odluke o trećoj izmeni Ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog prigradskog prevoza putnika na teritoriji naše opštine i davanju saglasnosti na konačni aneks br. 3 o trećoj izmeni ugovora. Na današnjoj sednici veća usvojeni su predlozi rešenja o pristupanju ukidanja dela puta u K.O. Dušanovac i pokretanju postupka otuđenja suvlasničkih udela Republike Srbije i Opštine Negotin na građevinskom zemljištu na k.p. br. 13053 i 13054 u K.O. Negotin.
Članovi Opštinskog veća razmatrali su predlog Rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Umetničke škole „Stevan Mokranjac“, Zaključak o izdvajanju sredstava u iznosu od 900.000 dinara Srpskoj pravoslavnoj parohiji malajničkoj i šestomesečni Izveštaj o radu Interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškomdetetu, uleniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama.

 

 

 

Izvor: negotin.rs

Foto: negotin.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.