RARIS predstavio – Priručnik za uspostavljanje bolje saradnje opština sa dijasporom

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije (RARIS) sprovodi niz aktivnosti kojima pokušava da pomogne dijaspori koja želi da počne poslovanje u istočnoj Srbiji. U okviru toga RARIS je pripremio i juče predstavio – Priručnik za uspostavljanje bolje saradnje opština sa dijasporom. Ovaj Priručnik treba da pomogne opštinama istočne Srbije da uspostave još bolju, dugoročniju i organizovaniju saradnju sa svojom dijasporom tako što će u svojim aktima i unutrašnjoj organizaciji definisati ciljeve i obim saradnje kao i nosioca tih poslova. Priručnik će pomoći i dijaspori da bolje razume lokalne samouprave i kompleksnost njihovog funkcionisanja.

Ovaj Priručnik pored ostalog: Analizira koje su mogućnosti saradnje opština sa dijasporom; daje predlog i detaljno analizira 9 konkretnih institucionalnih mehanizama za saradnju opština sa dijasporom; daje preporuke opštinama koji mehanizam saradnje da izaberu na bazi svojih potreba, sopstvenih kapaciteta i brojnosti dijaspore.

Priručnik se može preuzeti sa sajta RARIS-a na sledećem linku https://raris.org/download/Prirucnik_saradnjaJLS_i_dijaspora.pdf

Na Platformi „Dijaspora Biznis Info – RARIS” moguće je informisati se o uslovima, mogućnostima i prednostima za osnivanje i vođenje biznisa u istočnoj Srbiji. Procenjuje se da se oko 30.000 ljudi iz istočne Srbije nalazi u dijaspori. Ulaganja povratnika u biznis su značajna ne samo zbog novih radnih mesta već i zbog prenosa znanja i tehnologija, pristupa globalnom tržištu i mreži znanja i inovacija.

RARIS je izradio Priručnik u okviru projekta „Link Up! Serbia II” koji finansira Austrijska razvojna agencija (ADA), sredstvima Austrijske razvojne saradnje (ADC). Projekat sprovodi Međunarodni centar za razvoj migracionih politika (ICMPD) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije kao ključnim nacionalnim partnerom, kao i sa drugim ključnim partnerima kao što su 6 Regionalnih razvojnih agencija u Srbiji i Privredna komora Srbije. Opšti cilj projekta je podsticanje transnacionalnih preduzetničkih aktivnosti sa i kroz srpsku dijasporu u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj (DACH zemlje) olakšavanjem pristupa znanju, mrežama i finansijskim resursima.

 

 

 

Izvor: sokobanjapress.com

Foto: sokobanjapress.com

novinar5

MOTO BOEM TRANS DOO, Badnjevska bb, Negotin 19300 PIB 106156606, MB: 20490594 ogranak MB PORTAL, reg.br. IN001015 glavni i odgovorni urednik Anita Durlić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *